EMDR Terapisinde Grup Tedavisi Mümkün mü
2019-03-19 11:50:48
EMDR Terapisinde Grup Tedavisi Mümkün mü

EMDR Terapisinde Grup Tedavisi Mümkün mü ?

Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme terapisi  (EMDR) (EMDR; Shapiro, 1995, 2001) başarılı bir şekilde kurulmuş ve iyi araştırılmış bir psikoterapi yaklaşımıdır. Travma geçiren hastaların tedavisinde EMDR’nin etkinliği, Amerikan Psikoloji Derneği (Chambless ve diğerleri, 1998), Amerikan Psikiyatri Birliği (2004) dahil olmak üzere çeşitli profesyonel gruplar tarafından kabul edilmiştir. EMDR’nin bu başarısı ve dikkat çekiciliğinden dolayı da birçok araştırmada araştırma konusu olarak ele alınmış ve araştırmacıları farklı uygulamalara yönlendirmiştir (Zaghrout-Hodali, Alissa, & Dodgson, 2008).

Dünyadaki travmatize olan bireylerin sayısı şaşırtıcıdır ve özellikle kitlesel bir travma sonrasında gruplarının temel işleyişine geri dönmelerine yardımcı olmak için tedaviye duyulan ihtiyaç da buna bağlı olarak artmakta ve uygulanan bu tedavinin de mümkün olduğunca hızlı ve etkili olması gerekmektedir (Luber, 2009). Bu tedavilere duyulan ihtiyaç, bireysel terapilerin grup tedavilerine uygulanabilirliğinin mümkün olup olmadığını araştırma ihtiyacını doğurmuştur.

Klinik gözlemler ve elde edilen bulgular, göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemenin (EMDR), kritik olayları takip eden hafta ve aylarda aşırı sıkıntıları hafifletmek ve komplikasyonları önlemek için yararlı olabileceğini göstermektedir (Silver, Rogers, Knipe ve Colelli, 2005). Bu açıdan EMDR’nin travmatik yaşantılardan sonra grup terapisine uygulanabilirliği birçok araştırmacı tarafından araştırılmıştır. EMDR, travma anılarının işlenmesinde diğer tedavi yöntemlerine nispeten daha kısa bir tedavi olarak erken müdahalelerle önemli bir rol oynamakta ve olumsuz suçlama gibi düşüncelerin birikimini önlemesi açısından da grup terapilerinde uygulanması uygun görülmüştür (Shapiro, 2009).

EMDR grup tedavisi ilk defa Jarero ve ark. (2006) ile Jarero ve Artigas (2010) tarafından önerilmiş ve uygulanmıştır (Zaghrout-Hodali, Alissa, F., & Dodgson, 2008). EMDR Bütünleştirici Tedavi Protokolü (IGTP) ilk olarak çocuklarla birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Ancak daha sonra uzmanlar EMDR-IGTP'yi güncelleyerek yetişkinlerle de kolayca kullanılabilir bir hale getirmişlerdir (Jarero, Artigas, & Hartung, 2006). EMDR Grup Protokolünün ortaya çıkış nedeni 1997 yılında Meksika'nın batı kıyısında meydana gelen doğal afetten sonra ruh sağlığı hizmetlerine duyulan ihtiyacın fazla olması ve AMAMECRISIS (Meksika'da Krizde Ruh Sağlığı Desteği Derneği) üyelerinin yetersiz kalmaya başlaması nedeniyle hızlı ve etkili bir terapiye ihtiyaç duyulmasıdır (Artigas, Jarero, Mauer, López Cano ve Alcalá, 2000; Jarero & Artigas, 2009). 

Grup EMDR’de dikkat edilmesi gereken tek nokta, travmatik olay veya olayların benzer bir doğaya sahip olmasıdır. Örneğin ortak bir doğal afet, savaş ya da çatışma gibi benzer travmatik  olay ya da olaylardan bir topluluğun, insan gruplarının ya da ailenin etkilenmiş olması gerekmektedir (Zaghrout-Hodali, Alissa, F., & Dodgson, 2008).  

Standart EMDR protokolü (Danışan Geçmişi, Hazırlık, Değerlendirme, Duyarsızlaştırma, Yerleştirme, Beden Tarama, Kapanış, Yeniden Değerlendirme) sekiz aşamadan meydana gelmektedir. Grup Protokolündan bundan farklı olarak sadece Hazırlık ve Değerlendirme ve Yeniden işleme aşamaları kullanılmaktadır.

Ortaya çıkan formatın, bireysel EMDR uygulamalarından daha geniş kapsamlı erişim sağladığı varsayılmaktadır. Bu protokol zaman, kaynak ve sonuç bakımından diğer modellerin grup tedavisiyle de karşılaştırmışlar ve diğer birçok grup terapisinden daha etkili bulunmuştur (Adúriz, Knop er, & Bluthgen, 2009). EMDR Grup terapisinin etkinliğinin kanıtlandığı birçok araştırmada literatürde yer almaktadır. Örneğin, New York'taki 11 Eylül terör saldırısının kurbanları üzerindeki etkisi, Hawaii'de bir kasırgadan etkilenen çocuklardaki etkisi (Chemtob, Nakashima, Hamada, & Carlson, 2002) ve Türkiye'deki deprem mağdurları üzerindeki etkisi (E. Konuk, kişisel iletişim, 2005; Korkmazlar - Oral & Pamuk, 2002) araştırılmış ve tüm bu çalışmalarda EMDR grup tedavisinin olumsuz davranış ve travmatik semptomatolojileri azalttığı kanıtlanmıştır (Jarero, Artigas, & Hartung, 2006).

Referanslar

Shapiro, F. (2009, December). Treating victims of trauma worldwide. Presentation given at the Evolution of Psychotherapy Conference, Anaheim, CA.

Silver, S. M., Rogers, S., Knipe, J., & Colelli, G. (2005). EMDR therapy following the 9/11 terrorist attacks: A community-based intervention project in New York City. International Journal of Stress Management, 12, 29–42.


Zaghrout-Hodali, M., Alissa, F., & Dodgson, P. W. (2008). Building resilience and dismantling fear: EMDR group protocol with children in an area of ongoing trauma. Journal of EMDR Practice and Research2(2), 106-113.

Jarero, I., Artigas, L., & Hartung, J. (2006). EMDR integrative group treatment protocol: a postdisaster trauma intervention for children and adults. Traumatology12(2), 121-129.

Adúriz, M. E., Knop er, C., & Bluthgen, C., (2009). Helping child ood victims using group EMDR intervention in Argentina: Treatment outcome and gender di erencesInternational Journal of Stress Management, 16, 138–153.

Shapiro, F. (1995). Eye movement desensitization and reprocess- ing: Basic principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.

Zaghrout-Hodali, M., Alissa, F., & Dodgson, P. W. (2008). Building resilience and dismantling fear: EMDR group protocol with children in an area of ongoing trauma. Journal of EMDR Practice and Research2(2), 106-113.

Randevu Alın

Size en uygun zamanı seçerek randevu talep edebilirsiniz.